Våra produkter

Vi har ett flertal moduler och applikationer som stödjer ett många olika arbetssätt för hälso- sjukvården.

 


Automatisk faktura


Genom den direkta integaration med PAS systemen tillsammans med kuvertering och utskick samt betalövervakning blir faktureringsrutinen snabb och smidig, samtidigt som kontanthanteringskostnaden minskar.

Vi erbjuder ett smidigt flöde där kortbetalningar och automatisk fakturering minskar belastningen både för kassören och för ekonomiavdelningen.


Minskade direkta kostnader


 • Minskad kontanthantering - mindre risker och mindre kostnader.
 • Faktura service, där fakturan kommer på det sätt patienten vill. En komplett outsoursad process för fakturaservice. & inkasso.

Minskade indirekta kostnader


 • Smidigare arbete i kassan. Uteblivna patienter kommer hanteras automatiskt.
 • Enklare avstämning i kassan.
 • Högre effektivitet. När kassans stängs sker allt automatiskt därefter.


Slutenvård


Lösningen inom slutenvården innebär att personalen i verksamheten jobbar som vanligt. När patienten skrivs ut noteras detta i PAS systemet.

På natten genereras underlag som vi läser in och bearbetar. Vi transformerar datat och applicerar regler som exempelvis prisuträknings som automatiskt kommer på fakturaunderlaget. Fakturorna följer sedemera samma process som ovan beskriven faktura tjänst.


Fördelar


 • Verksamheten jobbar på som vanligt.
 • Minskad administration.
 • Smidig outsoucad process med faktura service, påminnelse och inkasso.Patient registrator


Registratorn är en produkt för att på ett enkelt och smidigt sätt skapa fakturor inom vårdsektorn. Varje besök registreras genom att man slå personnummer och lägger till en eller flera produkter. När dagen är slut stänger man kassan som vanligt. 

I registratorn lägger man upp besöks produkter men också vanliga produkter. En administratör kan lägga upp lokala användare per kassa. Det finns också en central vy där central registrering kan ske. Detta innebär att man från ett ställe kan skapa fakturor för olika lokala verksamhetsenheter.


Sammanfattning


 • Snabb och smidig patientregistrering via två klick.
 • Möjlighet till kompletterande produktfakturering.
 • Sömnlöst sammamkopplad med Fakura service, påminnelse och inkasso från Amili by Visma.