Vi är en grupp av kvalificerade experter med stor kunskap inom hälso- sjukvårdsmarknaden

ABOUT US


Vi startade i Stockholm 2001. Vi kom från AU-System och vår primära målgrupp var landsting och sjukvård.

Det första systemet som kom ut på marknaden var Carepoint för privata vårdgivare som skickade information till Stockholm län landsting. Sedan utvecklade vi ett kassasystem för röntgen och specialistmottagningar på uppdrag av Stockholms läns landsting (Region Stockholm). Genom detta kom vi även in på elektroniska betalningar och fakturering. Vi utvecklade VOP för integration av kassa och kortterminal. Vi utvecklade även ett Middleware (WEKO) för Stockholm läns landsting för  central matchning av bokföringsfiler och automatisk fakturering av patienter.

Vi forsatte även att vidareutveckla Carepoint så att vårdcentralerna kunde få fram statistik och ersättningsinformation baserat på utförd vård av landstinget. 

Tillsammans med Visma Collectors tog vi fram en faktureringslösning för privata vårdgivare som vi kallar Patientfaktura.

Idag jobbar vi bland annat med ett billingsystem och abonnemangs lösningar för företag som har återkommande fakturering för tjänster och prenumerationer.

Vår huvud partner är Amili by Visma som är experter inom faktura service, påminnelse och inkasso.

5k+

Glada användare


600k+

Processade fakturor