Lösningar

 

Patientfaktura

 

Vad löser fakturatjänsten?

 

Problemet idag är att det finns många olika kassasystem och att det inte finns någon standard för hur kundfakturor skall hanteras datamässigt. Många vårdinrättningar sköter faktureringen manuellt. Vissa system kan skapa fakturafiler men det finns inget system som kan ta hand om filerna. Detta leder till onödigt administrativt arbete samt förlorade intäkter. Många vårdinrättningar struntar helt enkelt i att skicka ut påminnelser för att det tar för mycket tid att hålla på med.

 

I bilden till höger kan man se hur fördelningen av tid mellan aktiviteter på en vårdcentral.

 

 

 

Hur fungerar det?

 

Bring åtar sig att oavsett vilket system ni har på vårdinrättningen ta hand om patientfaktureringen. Det enda kravet är att ni har internetuppkoppling. Har ni ett system som kan skapa fakturafiler så sätter vi upp en klient som skickar filerna till vårt system med automatik. Har ni inte ett system som kan skapa reskontrafiler så kan ni använda vår webbaserade registrator.

 

 

Ingen startkostnad. 15kr per faktura exkl. moms. För information om övriga avtal kontakta oss på 08-640 00 01

 

 

Bli mer effektiv samtidigt som du minskar kostnaderna med vår automatiseracde fakturatjänst.